Söderorts körkortsakademi

Avtalsvillkor

Söderorts körkortsakademi AB drivs som ett aktiebolag sedan 2014. Vi är godkända för F-skatt.

Vi erbjuder körkortsutbildning, Riskutbildningar och Introduktionsutbildningar.

Vi tillämpar oss av STR:s policy gällande avbokningsregler/reklamations – och återbetalningspraxis (www.str.se).

Acceptera avtalsvillkor

Genom att skriva in dig på Söderorts körkortsakademi AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

Avbokningsregler

En giltig avbokning görs antingen via mail eller på plats.

Avbokning av

  • Testlektion/utbildningskontroll/körlektion avbokas senast vardagen innan före klockan 13.00.
  • Teori- och körprov  avbokas senast två vardagar innan före klockan 13:00.
  • En intensivutbildning avbokas senast 14 vardagar innan kursstart.
  • Riskutbildningarna avbokas senast 7 vardagar innan kursstart.
  • Introduktionskursen avbokas senast 7 vardagar innan kursstart.

Sjukdom

Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning.

Betalning

Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via webshop, innan lektionens start.

  • Rabatter kan ej dras i efterhand.
  • Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist.
  • En serviceavgift tas ut vid fakturering.

Faktureringen genomförs i samarbete med Billecta AB. Kreditupplysningar kan tas vid behov.

Köpvillkor

Priserna kan komma ändras under utbildningens gång tex vid prishöjning.

Körlektioner / presentkort gäller ett (1) år från betalningsdatumet.

Utandningsprov/alkoholpolicy nolltolerans

Vi tillämpar utandningsprov, i enlighet med STRs riktlinjer. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra men blir debiterad ändå.

Utbildning

I det fall din körlärare bedömer att du inte har uppnått de mål som fastställts
i kursplanen äger Söderorts körkortsakademi rätt att avboka ditt förarprov ( både teori och praktik ). I dessa fall kommer Söderorts körkortsakademi meddela dig detta senast två veckor innan ditt provtillfälle.

Återbetalning

Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STRs praxis 10% av innestående saldo

Ångerrätt e-handel

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas på våra skolor, utan avser endast e-handel.

Vid åberopande av ångerrätt, meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen att du avser utöva din ångerrätt. Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss. Vid användning av annat emballage, vänligen se till att varan inte skadas under transport. Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.
Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas ej som utnyttjande av ångerrätten.

Minderårig

För minderåriga elever krävs målsmans medgivande vid köp av tjänster.

Delbetalning

Vi erbjuder räntefri avbetalning via vår samarbetspartner Wasa Kredit.

Avvikelser/Undantag

Vi reserverar oss för att andra villkor kan förekomma i samband med kampanjer.

Avtalsförändringar

Avtalsförändringar aviseras. Får du en ny begäran om att godkänna våra villkor, rekommenderar vi dig att du noggrant läser igenom villkoren, så att du är införstådd med vad som gäller.

Söderorts körkortsakademi AB friskriver sig från avtalets åtaganden, då hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden, utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Vid eventuell tvist

Söderorts körkortsakademi AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till trafikskolechef.

Vi är anslutna till STR (www.str.se)

Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med de villkor som gäller.

Avtalsvillkor 2015-03-01

Navigation

Quickview

Close

Categories